preloader

+84362907427

mrnasirs@gmail.com

CLOUD ERP

ERP NEXT là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho SAP được xây dựng bởi với cộng đồng lớn nhất trên thế giới Python.

ERPNext là một hệ thống giúp dễ dàng quản lý doanh nghiệp của bạn bất kể bạn là doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp quy mô nhỏ hay vừa. Giài pháp thuận tiện để truy cập dữ liệu doanh nghiệp cho mọi ngành nghề bất kể không gian và thời gian.

vNode cung cấp giải pháp ERP toàn diện đầy đủ các modules và dịch vụ, không giới hạn số lượng người dùng và hỗ trợ đào tạo hệ thống nhằm đảm bảo trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Tài chính

Ghi sổ kế toán, doanh thu, đơn mua, tồn kho, dòng tiền, quản lý tài sản, quản lý kho, phân tích chỉ số kinh doanh/hoạt động.

CRM

Quản lý lượng bán, báo giá, tiến độ dự án, bảng giá, website, thẻ dịch vụ.

Nhân sự

Chấm công, bảng lương, chi phí công tác, lộ trình thăng tiến…

Sản xuất

Quản lý  BOM, lên kế hoạch sản xuất và nguyên vật liệu, thẻ công, theo dõi tồn kho, in/out theo lot , block lô hàng lỗi…. 

ERP Next là giải pháp quản lý cho tất cả các lĩnh lực: sản xuất, dịch vụ, phân phối, bán lẻ, giáo dục, y tế, nông nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận với nhiều modules tích hợp phù hợp