Gói Value

Gói Essensial

Gói Comfort

Gói Elite


Thông số kỹ thuật

Bộ xử lý 

1 vCore

2 vCore

4 vCore

8 vCore

Dung lượng

2 GB

4 GB

8 GB

Từ 8GB đến 32GB

Bộ nhớ

40 GB NVMe

80 GB NVMe

160 GB NVMe

Từ 160GB đến 640GB

Băng thông

250 Mb / giây - lưu lượng không giới hạn *

500 Mb / giây - lưu lượng không giới hạn *

1 Gbps - lưu lượng không giới hạn *

2 Gbps - lưu lượng không giới hạn *


Các dịch vụ đi kèm

Chống DDoS

KVM

Quyền truy cập root

API

Địa chỉ IPv4

1

1

1

1

Địa chỉ IPv6

/ 128

/ 128

/ 128

/ 128

Địa điểm

số 8

số 8

số 8

số 8

Giám sát và can thiệp

24/7

24/7

24/7

24/7

Hoạt động

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%


Tùy chọn có sẵn

Địa chỉ IPv4

VND 51,200

Ảnh chụp nhanh

Đĩa bổ sung

Sao lưu tự động


Hệ điều hành và
ứng dụng

Archlinu

cPanel

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Plesk

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Hệ điều hành cốt lõi

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Docker

OpenVPN

Vestacp

Virtualmin

WordPress

Debian

Fedora

Ubuntu

Máy chủ Windows

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Gói Value

Gói Essensial

Gói Comfort

Gói

Elite