preloader

+84362907427

mrnasirs@gmail.com

vNode Digital

Dịch vụ

01

Marketing Automation

Marketing automation dùng các công cụ, phần mềm xử lý tự động công viêc...

read more
02

Dịch vụ Email Server Hosting

Mail Server là giải pháp cho doanh nghiệp gửi ....

read more
03

Giải pháp Online Hosting

WordPress là công cụ hiệu quả cho...

read more
05

Tối ưu hóa website

Mục tiêu của nội dung là giúp người dùng...

read more
06

Cloud ERP

ERP NEXT là hệ thống Cloud ERP thay thế hoàn hảo cho SAP cho SME...

read more
08

SEO

Mục tiêu của nội dung là giúp người dùng ...

read more
04

Dịch vụ tư vấn marketing

vNode Digital hỗ trợ tư vấn chiến lược, chiến thuật, công ...

read more
04

Cloud CRM

vNode cung cấp cloud CRM với cộng đồng hỗ trợ..

read more
09

Training

Training là phần quan trọng của bất cứ...

read more

Tính Năng

Gói dịch vụ

Early Birds

14,400,000đ / 3 tháng

 • Form tự động
 • Email tự động
 • Quản lý campaign
 • Newsletter builder dễ sử dụng và tương thích mobile
 • Không giới hạn số lượng liên hệ và list
 • Không giới hạn số lượng người dùng và danh sách lưu trữ khách hang theo phân khúc
 • Hỗ trợ liên tục
 • SMS Campaign
 • Không giới hạn SMTP
 • Hệ thống tìm kiếm email address
 • Hệ thống quản lý bounce
 • Tối ưu hóa website
 • Hệ thống thống kê
 • Hệ thống báo cáo
 • Training

Most Popular

Standard

19,200,000đ / 6 tháng

 • Form tự động
 • Email tự động
 • Quản lý campaign
 • Newsletter builder dễ sử dụng và tương thích mobile
 • Không giới hạn số lượng liên hệ và list
 • Không giới hạn số lượng người dùng và danh sách lưu trữ khách hang theo phân khúc
 • Hỗ trợ liên tục
 • SMS Campaign
 • Không giới hạn SMTP
 • Hệ thống tìm kiếm email address
 • Hệ thống quản lý bounce
 • Tối ưu hóa website
 • Hệ thống thống kê
 • Hệ thống báo cáo
 • Training

Power

24,000,000đ / 12 tháng

 • Form tự động
 • Email tự động
 • Quản lý campaign
 • Newsletter builder dễ sử dụng và tương thích mobile
 • Không giới hạn số lượng liên hệ và list
 • Không giới hạn số lượng người dùng và danh sách lưu trữ khách hang theo phân khúc
 • Hỗ trợ liên tục
 • SMS Campaign
 • Không giới hạn SMTP
 • Hệ thống tìm kiếm email address
 • Hệ thống quản lý bounce
 • Tối ưu hóa website
 • Hệ thống thống kê
 • Hệ thống báo cáo
 • Training

Power +

( Tất cả tính năng của gói Power ) +

 Cloud CRM/  Cloud ERP/  Thiết kế website/    Gói thiết kế nội dung hình ảnh/   Gói xây dựng social media channels

 

[ YÊU CẦU BÁO GIÁ ]