preloader

+84362907427

mrnasirs@gmail.com

CLOUD CRM

vNode Digital cung cấp cloud CRM với cộng đồng lớn các nhà phát triển và có thể được sử dụng như ERP mini để lưu giữ thông tin khách hàng và hỗ trợ team sales và marketing lưu giữ  hoạt động hàng ngày như lịch hẹn, biên bản cuộc họp , báo giá, hóa đơn, tài liệu hợp đồng…

Truy cập dữ liệu khách hàng và kịp thời phản hồi thông tin yêu cầu bất kể ban đang ở đâu

Quản lý lead và danh sách liên hệ

Nắm thông tin chi tiết của tất cả các khách hàng-accounts bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, chức vụ, nội dung liên hệ, thời gian liên hệ, lịch sử khách hàng…

Sales Team

Tiếp quản và theo dõi mature lead từ team marketing được phân bổ cho mỗi thành viên. 

Quản lý danh sách sản phẩm, báo giá, phản hồi khách hàng, hợp đồng…

Quản lý tồn kho

Quản lý nhà cung cấp, lượng hàng tồn kho, yêu cầu mua hàng, chứng từ giao hàng.

Xây dựng số lượng tồn kho theo lượng đặt hàng, theo dõi thanh toán hàng trên đường…

Quản lý khách hàng

Email, cuộc gọi, tin nhắn đa kênh, lịch hẹn, tiến độ dự án, công việc cần thực hiện…

Quản lý thành tích

Hệ thống báo cáo và phân tích hoạt động kinh doanh cập nhật liện tục theo thồi gian thực.

Sales Funnels-Phễu bán hàng

Thu hút được khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại bằng nhiều công cụ hỗ trợ như: landing page, form, email campaign và marketing scenario tùy chỉnh theo tệp khách hàng tiềm năng.

Help Desk

Kết nối và hỗ trợ khách hàng đến từ nhiều kênh khác nhau tại một nơi.

Marketing Team

Quản lý lead và campaign, đo lường đa kênh dễ dàng hơn tại 1 nơi

 

All in One

Bán hàng, mở rộng kênh và hỗ trợ khách hàng từ A-Z với tất cả thông tin cần thiết tại 1 nơi.

TĂNG

Mức độ hài lòng của khách hàng: nhờ vào việc phân chia tệp khách hàng để quản lý logic và hiệu quả hơn.

 Tương tác và giao tiếp với khách hàng: thông qua các công cụ như email, SMS, Zalo, tổng đài ảo…

Đơn hàng và doanh thu: nhờ theo dõi và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Giao tiếp và hiệu quả của nhóm marketing, sales và  dịch vụ khách hàng: dữ diệu lưu trữ và truyền tải hiệu quả giữa các team,  các công cụ trò chuyện , email, tác vụ chuyển task hoặc assign.

GIẢM

Giấy tờ lưu chuyển, tác vụ thừa, thời gian truyền tải nhờ vào hệ thống quản lý tập.

Giảm chi phí nhắn tin, gọi thoại cho khách hàng nhờ hệ thống tổng đài ảo PBX.