preloader

+84362907427

mrnasirs@gmail.com

Tính Năng

Gói dịch vụ

Early Birds

16,800,000đ / 3 tháng

 • Form tự động
 • Email tự động
 • Quản lý campaign
 • Newsletter builder dễ sử dụng và tương thích mobile
 • Không giới hạn số lượng liên hệ và list
 • Không giới hạn số lượng người dùng và danh sách lưu trữ khách hàng theo phân khúc
 • Hỗ trợ liên tục
 • SMS Campaign
 • Không giới hạn SMTP
 • Hệ thống tìm kiếm email address
 • Hệ thống quản lý bounce
 • Tối ưu hóa website
 • Hệ thống thống kê
 • Hệ thống báo cáo
 • Training

Phổ biến nhất

Standard

21,600,000đ / 6 tháng

 • Form tự động
 • Email tự động
 • Quản lý campaign
 • Newsletter builder dễ sử dụng và tương thích mobile
 • Không giới hạn số lượng liên hệ và list
 • Không giới hạn số lượng người dùng và danh sách lưu trữ khách hàng theo phân khúc
 • Hỗ trợ liên tục
 • SMS Campaign
 • Không giới hạn SMTP
 • Hệ thống tìm kiếm email address
 • Hệ thống quản lý bounce
 • Tối ưu hóa website
 • Hệ thống thống kê
 • Hệ thống báo cáo
 • Training

Power

36,000,000đ / 12 tháng

 • Form tự động
 • Email tự động
 • Quản lý campaign
 • Newsletter builder dễ sử dụng và tương thích mobile
 • Không giới hạn số lượng liên hệ và list
 • Không giới hạn số lượng người dùng và danh sách lưu trữ khách hàng theo phân khúc
 • Hỗ trợ liên tục
 • SMS Campaign
 • Không giới hạn SMTP
 • Hệ thống tìm kiếm email address
 • Hệ thống quản lý bounce
 • Tối ưu hóa website
 • Hệ thống thống kê
 • Hệ thống báo cáo
 • Training

Power +

( Tất cả tính năng của gói Power ) + Lựa chọn thêm dịch vụ bên dưới

 Cloud CRM/  Cloud ERP/  Thiết kế website/  Gói thiết kế nội dung hình ảnh/   Gói xây dựng social media channels