Email là một trong những chiến lược tiếp thị hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cách để nâng cao hiệu quả email marketing