preloader

+84362907427

mrnasirs@gmail.com

VÌ SAO DOANH NGHIỆP NÊN PHÂN KHÚC DANH SÁCH EMAIL LIÊN HỆ?

Phân đoạn email là chia danh sách email của bạn thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên các đặc điểm chung. Bằng cách phân đoạn danh sách của mình, bạn có thể gửi nhiều thông điệp được nhắm mục tiêu và phù hợp hơn đến người đăng ký của mình, điều này có thể dẫn đến tỷ lệ mở email và nhấp qua email cao hơn. Có một số cách khác nhau để phân đoạn danh sách của bạn, nhưng phổ biến bao gồm vị trí, độ tuổi, giới tính, sở thích và lịch sử mua hàng. Phân đoạn email có thể là một công cụ hữu ích cho bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào gửi bản tin email hoặc chiến dịch tiếp thị. Bằng cách dành thời gian để phân đoạn danh sách của mình, bạn có thể đảm bảo rằng tin nhắn đến được đúng người vào đúng thời điểm.

 

Hầu hết mọi doanh nghiệp đều có thể tận dụng việc phân đoạn danh sách email. Doanh nghiệp có thể gửi nội dung phù hợp hơn có nhiều khả năng chuyển đổi thành doanh số bán hàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận tại sao việc phân đoạn danh sách email lại quan trọng như vậy và nó có thể mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn.

 

Phân đoạn danh sách email giúp bạn gửi nhiều nội dung được nhắm mục tiêu hơn. Bạn có thể nhắm mục tiêu các phân đoạn cụ thể trong danh sách email của mình với nội dung phù hợp nhất với chúng. Điều này đảm bảo rằng người nhận của bạn đang nhận được nội dung mà họ quan tâm và kết quả là nó làm tăng khả năng họ thực hiện hành động.

 

Thứ hai, phân đoạn danh sách email có thể giúp bạn cải thiện chiến lược tiếp thị tổng thể của mình. Bằng cách phân đoạn danh sách, bạn có thể hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và những gì họ đang tìm kiếm. Điều này cho phép bạn tạo nhiều chiến dịch được nhắm mục tiêu hơn có nhiều khả năng thành công hơn.

 

Cuối cùng, phân đoạn danh sách email có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Bạn có thể tránh gửi nội dung cho những người không quan tâm đến nó. Điều này giúp bạn tập trung nguồn lực của mình vào những người có nhiều khả năng chuyển đổi thành khách hàng nhất.

 

Có một số cách mà các doanh nghiệp có thể bắt đầu với việc phân đoạn danh sách email. Trước tiên, bạn cần hiểu cơ sở khách hàng của mình và những gì họ quan tâm. Điều này sẽ giúp bạn tạo các phân khúc phù hợp với doanh nghiệp của mình. Thứ hai, bạn cần quyết định cách bạn sẽ phân đoạn danh sách của mình. Có một số tiêu chí khác nhau mà bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như nhân khẩu học, sở thích hoặc thậm chí lịch sử mua hàng. Cuối cùng, bạn cần chọn công cụ phù hợp cho công việc. Một số chương trình phần mềm khác nhau có thể giúp bạn phân đoạn danh sách của mình và gửi nội dung được nhắm mục tiêu.