Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu cách trang web thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được cung cấp qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký để nhận thông tin liên hệ từ chúng tôi, hoặc khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn khi cần thiết về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin mà bạn yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các phương pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và thanh toán của khách hàng.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.